Loading

Towarowa 8, Tarnowskie Góry 42-600

+48 32 420 7312

office@silesiacarscenter.pl

SKP Pn - Pt: 7:00 – 21:00 Serwis 9:00 - 17:00

Pn - Pt: SKP 7:00 - 21:00 Serwis Regeneracja 9:00 - 17:00
Umów się na wizytę +48324207312
Towarowa 8, Tarnowskie Góry 42-600

Regulamin konkursu

REGULAMIN KONKURSU SILESIA CARS CENTER SP Z O.O
Regulamin konkursu „Konkurs motoryzacyjny”
§1. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu pod nazwą „Konkurs Motoryzacyjny” (dalej: Konkurs)
jest Silesia Cars Center SP Z O O, ul. Towarowa 8, 42-600 Tarnowskie Góry, KRS 0000131246, REGON 272727702, NIP 6451008389 (dalej: Organizator).
2. Regulamin Konkursu określa zasady przeprowadzenia Konkursu
oraz prawa i obowiązki uczestników (dalej: Regulamin).
3. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.diesel-center.pl
4. Konkurs zostanie przeprowadzony na profilu Organizatora na portalu Facebook.com
( https://www.facebook.com/Silesia-Cars-Center-184455068262387/ )
§2. Uczestnictwo w Konkursie
1. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i nieodpłatne.
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta na portalu Facebook.com.
3. Uczestnikiem Konkursu może być osoba, która ukończyła 18 rok życia, zamieszkuje na terytorium RP i spełnia warunki określone w Regulaminie (dalej: Uczestnik).
§3. Zasady i przebieg Konkursu
1. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach 06.10.2021 – 13.10.2021.
2. Konkurs polega na wstawieniu zdjęcia o tematyce motoryzacyjnej pod postem konkursowym”
3. W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik zobowiązany jest wstawić zdjęcie o tematyce motoryzacyjnej pod postem konkursowym
4. Odpowiedzi na post konkursowy mogą być przesyłane przez Uczestników do dnia 13.10.2021 roku.
5. W Konkursie wygrywają 3 osoby (dalej: Zwycięzców).
6. O wyborze Zwycięzców decyduje Organizator w drodze analizy pod względem poprawności merytorycznej, oraz kreatywności zdjęć udzielonych przez Uczestników Konkursu na pytanie konkursowe określone w ust. 2.
7. W drodze analizy, o której mowa w ust. 6., Organizator przyzna Zwycięzcom miejsca od 1 do 3.
8. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni w dniu 14 października 2021 roku na profilu Organizatora na portalu Facebook.com.
§4. Nagroda
1. Nagrodami dla Zwycięzców w Konkursie są:
1. Dla Zwycięzcy, który zajął miejsce 1: Prostownik firmy EL CUP + diagnostyka komputerowa KTS200+ 10 % rabatu na usługi serwisowe w serwisie Silesia Cars Center Sp. z o.o.
2. Dla Zwycięzcy który zajął miejsce 2: diagnostyka komputerowa KTS200 + 10 % rabatu na usługi serwisowe w serwisie Silesia Cars Center Sp. z o.o.
3. Dla Zwycięzcy który zajął miejsce 3: diagnostyka komputerowa KTS200
4. Zwycięzca zobowiązany jest do kontaktu z Organizatorem w celu potwierdzenia przyjęcia Nagrody i ustalenia szczegółów jej odbioru.
5. Nagrody do osobistego odbioru na ul. Towarowej 8, Tarnowskie Góry, w siedzibie Silesia Cars Center Sp. z o.o.
6. Organizator nie przewiduje dodatkowych sposobów dostarczenia Nagrody do Zwycięzcy w przypadku, gdy Zwycięzca nie skontaktuje się z Organizatorem lub gdy nie wskaże adresu, o którym mowa w ust. 4.
§5. Postępowanie reklamacyjne
1. Wszelkie reklamacje, uwagi i zastrzeżenia do przebiegu Konkursu należy składać na adres e-mail Organizatora: reklamacje@silesiacarscenter.pl w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników Konkursu.
2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko oraz dokładny opis i powód reklamacji.
3. Reklamacje złożone po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1. nie będą rozpatrywane.
4. Reklamacje Organizator rozpatruje w terminie 14 dni od ich otrzymania.
5. Uczestnik zostanie poinformowany o decyzji Organizatora w formie wiadomości na adres e-mail, z którego złożona została reklamacja.
§6. Postanowienia końcowe
1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.